O firmie

Firma „ELEKTROINSTAL” Mirosław Rudziewicz została założona w 1995 roku i od tego czasu z powodzeniem działa na rynku usług elektroenergetycznych. Podstawową działalnością firmy jest projektowanie i budowa instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w pełnym ich zakresie a w szczególności:
- instalacji elektrycznych wnętrzowych we wszystkich typach    budownictwa;
- linii kablowych i napowietrznych niskich i średnich napięć;
- linii oświetlenia drogowego;
- stacji transformatorowych SN/nn napowietrznych, wnętrzowych
   i kontenerowych.

Firma dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników, posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe, przeszkoloną w zakresie
w budowy sieci izolowanych SN i nn, wykonywania prac pod napięciem
w sieciach nn oraz montażu w sieciach nn i SN osprzętu firm jak: RAYHEM, 3M, ENSTO.

Posiadane zaplecze magazynowe, wyposażenie techniczne oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Zapewniamy fachową obsługę techniczną w zakresie przygotowania dokumentacji, terminowość realizacji zadań, sprawną organizację pracy oraz wysoką jakość wykonywanych robót.

Iluminacja zabytkowego mostu w Ełku