Stacje transformatorowe

projektowanie i budowa instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

nasze realizacje

Linie kablowe

Posiadamy doświadczenie i wiedzę niezbędną do zaprojektowania i wykonania linii kablowych i napowietrznych niskich i średnich napięć.

nasze realizacje

Instalacje elektryczne

Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych wnętrzowych we wszystkich typach budownictwa.

nasze realizacje

USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Instalacje elektryczne

wnętrzowe we wszystkich typach budownictwa wraz z niezbędnym sprzętem elektroinstalacyjnym.

Linie kablowe

i napowietrzne niskich i średnich napięć. Dostosujemy rodzaj linii do potrzeb i wymagań.

Oświetlenie ulic

Projektujemy i wdrażany zgodnie z obowiązującymi normami i trendami linie oświetlenia drogowego.

Napowietrzne stacje

Transformatorowe stacje napowietrzne SN/nn, słupowe zazwyczaj z elementów prefabrykowanych.

Stacje wnętrzowe

Wykonujemy stacje wnętrzowe w budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych czy przemysłowych.

Stacje kontenerowe

Różne gabaryty i rodzaje obudowy w pełni dostosowane wyposażenie - transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itd.

Nasze realizacje

projekty i wykonanie

O nas

ELEKTROINSTAL

Mirosław Rudziewicz

Firma „ELEKTROINSTAL” Mirosław Rudziewicz została założona w 1995 roku i od tego czasu z powodzeniem działa na rynku usług elektroenergetycznych. Podstawową działalnością firmy jest projektowanie i budowa instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w pełnym ich zakresie a w szczególności: instalacji elektrycznych wnętrzowych we wszystkich typach budownictwa, linii kablowych i napowietrznych niskich i średnich napięć, linii oświetlenia drogowego, stacji transformatorowych SN/nn napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych.

zobacz więcej

Polecają nas

nasza solidność i rzetelność

PGE Dystrybucja Białystok

PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok potwierdza, że Zakład Instalacji Elektrycznych „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz ul. Zapolskiej 8 19-300 Ełk wykonał na naszą rzecz, w roku 2011 roboty elektroenergetyczne w zakresie budowy i modernizacji sieci SN i nN ....

Wymienione obiekty, realizowane Zakład Instalacji Elektrycznych „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnionych terminach i bez usterek.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o. niniejszym poświadcza, że firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz, z siedzibą w Ełku ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk w ramach zawartej umowy wykonała remont oświetlenia ulicznego podczas realizacji zamówienia ...

Firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz powierzone do realizacji zadanie wykonała należycie z zachowaniem terminów umownych.

Urząd miasta w Ełku

Potwierdzamy, że firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz, 19-300 Ełk, ul. Zapolskiej 8 zrealizowała w 2008r. w ramach umowy na rzecz Gminy Miasto Ełk oświetlenie ulicy Przemysłowej w Ełku.

Wykonane przez firmę „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz prace udowodniły, że jest to firma dobrze przygotowana do realizacji zadań w zakresie robót elektrycznych. Wszystkie prace wykonywane były terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

PRIM

Stwierdzamy, że z firmą „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz z Ełku współpracowaliśmy w 2006r. przy realizacji zadania ...

Realizacja wykonywanych robót przebiegła sprawnie i terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wobec powyższego możemy z przyjemnością zarekomendować firmę „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz jako wiarygodnego i solidnego Wykonawcę robót elektrycznych.

ERD-BUD

Z firmą „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz współpracowaliśmy w 2009r. przy realizacji zadania pod nazwą: „Budowa chodnika w ulicy Baranki w Ełku wraz z oświetleniem ulicznym”.

Wykonywane przez firmę „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz prace udowodniły, że jest to firma dobrze przygotowana do realizacji zadań w zakresie robót elektrycznych. Wszystkie prace wykonywane były terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.