Oferta

USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Instalacje elektryczne

wnętrzowe we wszystkich typach budownictwa wraz z niezbędnym sprzętem elektroinstalacyjnym.

Linie kablowe

i napowietrzne niskich i średnich napięć. Dostosujemy rodzaj linii do potrzeb i wymagań.

Oświetlenie ulic

Projektujemy i wdrażany zgodnie z obowiązującymi normami i trendami linie oświetlenia drogowego.

Napowietrzne stacje

Transformatorowe stacje napowietrzne SN/nn, słupowe zazwyczaj z elementów prefabrykowanych.

Stacje wnętrzowe

Wykonujemy stacje wnętrzowe w budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych czy przemysłowych.

Stacje kontenerowe

Różne gabaryty i rodzaje obudowy w pełni dostosowane wyposażenie - transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itd.