Nasze referencje

PRIM

PRIM

Stwierdzamy, że z firmą „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz z Ełku współpracowaliśmy w 2006r. przy realizacji zadania pod nazwą: „Rozwój sektora MŚP w Ełku poprzez poprawę dostępu przez obwodnicę miasta – V ETAP Projekt Nr PL 2003/004-379/05.36”

„ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz jako podwykonawca robót elektrycznych sieciowych wykonał następujący zakres robót:

  1. Oświetlenie uliczne – Rondo i ulice przyległe:
    1. Linia kablowa YAKY 4x35mm2 – 1480m
    2. Słupy oświetleniowe – 36 szt.
  2. Budowa linii kablowych SN 15kV
    1. Linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXSIx120mm2 – 2720m

Realizacja wykonywanych robót przebiegła sprawnie i terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wobec powyższego możemy z przyjemnością zarekomendować firmę „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz jako wiarygodnego i solidnego Wykonawcę robót elektrycznych.

Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. w Ełku Mirosław Mścichowski

zobacz oryginał