Nasze referencje

PGE Dystrybucja Białystok

PGE Dystrybucja Białystok

Odpowiadając na pismo z dn.14.02.2012 PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok potwierdza, że Zakład Instalacji Elektrycznych „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz ul. Zapolskiej 8 19-300 Ełk wykonał na naszą rzecz, w roku 2011 roboty elektroenergetyczne w zakresie budowy i modernizacji sieci SN i nN w następujących miejscowościach: Ełk ul.: Augustowska, Sikorskiego, Piłsudskiego, Dojazdowa, Tuwima; Koziki, Nowa Wieś Ełcka, Szeligi, Woszczele, Malczewo, Przykopka, Straduny, Buczki, Barany gm. Ełk; Dzięgiele Oleckie gm. Olecko; Grabnik gm. Stare Juchy; Marcinowo gm. Kalinowo, Krupin g. Prostki; Sokoły Jeziorne gm. Biała Piska.

Zakres rzeczowy oraz wartość wykonanych robót obejmowało:

 1. Linii napowietrznych SN – 0,400 km
 2. Linii kablowych SN – 1,960 km
 3. Linii napowietrznych nN – 4,470 km
 4. Linii kablowych nN – 6,290 km
 5. Stacji napowietrznych SN/nN – 8 szt.
 6. Przyłączy napowietrznych 97 szt.
 7. Oświetlenia ulicznego 2,180 km
 8. Wymiana rozdzielnic – 14 szt.
 9. Złącz kablowych SN – 1 szt.

Wymienione obiekty, realizowane Zakład Instalacji Elektrycznych „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnionych terminach i bez usterek

zobacz oryginał


Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 9.05.2011 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok potwierdza, że firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz z siedzibą w Ełku ul. Zapolskiej 8, wykonała na naszą rzecz w roku 2010 roboty elektroenergetyczne w zakresie budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN i nn zlokalizowane w: Ełk ul.: Sikorskiego, Bema, Kajki, Mickiewicza, Sępa Świackiego, Szeligi, Barany, Mrozy Wielkie, Lepaki, Siedliska gm. Ełk, Prostki ul. Lipowa, Ciernie gm. Prostki, Panistruga gm. Stare Juchy.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował wykonanie:

 • Linii kablowych SN – 1,60 km
 • Linii napowietrznych SN – 0,69 km
 • Linii kablowych nn – 4,93 km
 • Linii napowietrznych nn – 2,98 km
 • Przyłączy – 67 szt.
 • Kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nn typu BEK-300/470 – 1 szt.
 • Słupowej stacji transformatorowej – 5 szt.

Wszystkie obiekty realizowane przez firmę „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz  zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w uzgodnionych terminach i bez usterek.

zobacz oryginał


PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. potwierdza, iż firma: „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz z siedzibą w Ełku ul. Zapolskiej 8, wykonała na rzecz naszej Spółki w 2009 roku, prace energetyczne w zakresie budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć w następujących miejscowościach: Grądzkie gm. Klinowo, Ełk ul. Parkowa, Ełk osiedle Podgrodzie, Chrzanowo gm. Ełk, Nowe Guty gm. Orzysz, Ełk ul. Sikorskiego, Chruściele, Sajzy, Przykopka, Małkinia, Mrozy Wielkie, Szarejki, Siedliska gm. Ełk, Ełk ul. Krzywa, Ełk ul. Żelazna, Gorło gm. Stare Juchy.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

 • linie napowietrzne SN – 1,40 km
 • linie kablowe SN – 0,58 km
 • linie napowietrzne nN – 2,91 km
 • linie kablowe nN – 5,95 km
 • stacje napowietrzne SN/nn – 3szt.
 • Przyłącza kablowe – 29 szt.

Wszystkie obiekty realizowane przez firmę „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz Ełk ul. Zapolskiej 8 zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w uzgodnionych terminach i bez usterek.

Zobacz oryginał


PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. potwierdza, iż firma: „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz z siedzibą w Ełku ul. Zapolskiej 8, wykonała na rzecz naszej Spółki w 2008 roku, prace energetyczne w zakresie budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć w następujących miejscowościach: Wieliczki k. Olecka, Janowo gm. Ełk, Piaski gm. Ełk, Nowo Wieś Ełcka gm. Ełk, Oracze gm. Ełk, Mrozy Wielki gm. Ełk, Ciernie gm. Prostki, Woszczele gm. Ełk, Makosieje gm. Kalinowo, Ełk ul. Krzywa, Jaśki gm. Olecko, Ełk ul. Jana Pawła II, Straduny gm. Ełk, Ełk osiedle Podgrodzie, Ełk ul. Orzeszkowej.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

 • linie napowietrzne SN – 2,61 km
 • linie kablowe SN – 1,50 km
 • linie napowietrzne nN – 1,20 km
 • linie kablowe nN – 8,28 km
 • stacje napowietrzne SN/nn – 6 szt.
 • stacje kontenerowe SN.nn – 3 szt.
 • Przyłącza kablowe – 11 szt.

Wszystkie obiekty realizowane przez firmę „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz Ełk ul. Zapolskiej 8 zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w uzgodnionych terminach i bez usterek.

zobacz oryginał