Nasze referencje

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o. niniejszym poświadcza, że firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz, z siedzibą w Ełku ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk w ramach zawartej umowy wykonała remont oświetlenia ulicznego podczas realizacji zamówienia „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Ełku na odcinku od ul. Targowej do wyskości istniejącej stacji paliw – III etap”.

Termin realizacji: 02.10.2015r. – 08.12.2015r.

Firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz powierzone do realizacji zadanie wykonała należycie z zachowaniem terminów umownych.

zobacz oryginał


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o. niniejszym poświadcza, że firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz, z siedzibą w Ełku ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk w ramach zawartej umowy wykonała budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Babki Gąseckie, gm. Olceko podczas realizacji zamówienia „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo – Chełchy – dr. Kraj. Nr 116 w m. Babki Gąseckie”.

Termin realizacji: 05.0.2014r. – 24.11.2014r.

Firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz powierzone do realizacji zadanie wykonała należycie z zachowaniem terminów umownych.

zobacz oryginał


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o. niniejszym poświadcza, że firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz, z siedzibą w Ełku ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk w ramach zawartej umowy wykonała remont oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie słupów oświetleniowych w ilości 26 kpl. Podczas realizacji zamówienia „przebudowa ulicy Zamkowej wciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk”.

Termin realizacji: 21.03.2011r. – 10.06.2011r.

Firma „ELEKRTOINSTAL” Mirosław Rudziewicz podczas realizacji wykazała się fachowym wykonaniem, dobrą jakością oraz pełną zgodnością robót z obowiązującymi normami i wymaganiami Inwestora.

zobacz oryginał